Online Training DIEV

Data Informatie Eindgebruikers Veiligheidstraining

Een training om cybercriminelen buiten de deur te houden!

Natuurlijk beschermt u uw bedrijfsgegevens. Informatiebeheer is niet alleen maar een kwestie van technologie en software oplossingen implementeren met toegangsrechten zoals DocBase. Zeker wanneer het om veiligheid gaat in de zin van toegang verlenen of erger nog, voorkomen dat kwaadwillenden zichzelf toegang verschaffen tot bedrijfsinformatie, dan is de eindgebruiker een grote risicofactor. Acanthis is in dit kader een samenwerking gestart met opleidingspartner Quality Mentor. Met de online training Data Informatie Eindgebruikers Veiligheidstraining of kortweg DIEV, maken we mensen bewust van cybergevaren.

HUMAN FIREWALL

In het kader van de AVG/GDPR proberen we uw organisatie optimaal te ondersteunen met kennis waar alle medewerkers wat aan hebben. Wij ondersteunen met DocBase om informatie te beheren en te autoriseren. Samen met de trainingen leren wij mensen de juiste handelingen te verrichten om bedrijfskennis te borgen en te voorkomen dat bedrijfsinformatie op straat komt te liggen of dat er datalekken (persoonsgegevens) ontstaan met kans op hoge boetes. Alles in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Productbrochure DIEV

Online training DIEV

DIEV is de online training waarin uw medewerkers geleerd wordt de acties van cybercriminelen te herkennen. Bijvoorbeeld phishing, hacking en ransomware mailberichten maar ook gratis WiFi netwerken of ID-fraude krijgen aandacht.

Een jaar lang worden medewerkers getraind en geïnformeerd. Naast een basistraining van 6 blokken van ongeveer 10 tot 15 minuten wordt iedereen alert gehouden door 2-wekelijkse korte tips & tricks. Een gewaarschuwd mens telt tenslotte voor twee en zo wordt de kans op datalekken al een stuk kleiner.

Optioneel kan gekozen worden om een praktijkgericht examen af te leggen. Hiermee verkrijgt u een ECDL certificaat (European Computing Driving License), een wereldwijd erkend certificaat waarmee u (onafhankelijk) aantoont wat de cursist geleerd heeft en dus kan en weet.

Bewustwording

Met DIEV zorgt u er mede voor dat u maatregelen neemt om aan de AVG te voldoen door uw medewerkers te informeren en te trainen. Gegevensbescherming is namelijk niet alleen zorgen voor technische oplossingen als antivirus, firewall en SSL, maar vooral mensen zijn kernonderdeel van de beveiliging. 

Meer informatie over de online training?

Laat u vrijblijvend informeren over de online training DIEV.
Vraag meer informatie