Zorg dragen voor kwaliteit, arbo en milieu in één systeem

Kwaliteit, Arbo en Milieu

Zorg dragen voor de kwaliteit van uw product, veiligheid van uw personeel en het milieu!

KAM is de afkorting voor "Kwaliteit, Arbo en Milieu" en in Engelse termen wordt er ook wel over QHSE gesproken. Dit staat voor Quality, Health, Safety en Environment. In principe heeft bijna iedere organisatie ermee te maken. We willen allemaal kwaliteit leveren, goed zorgen voor onze medewerkers en voor het milieu. Ook is het belangrijk om elk vlak te voldoen aan de wet- en regelgeving op kwaliteit, arbo en milieu gebied. DocBase zorgt met het KAM-systeem voor ondersteuning om te voldoen aan wet- en regelgeving en de oplossing voor het beter sturen, beheersen en ontwikkelen van de organisatie.

KAM Systeem

Functies van een KAM-systeem of QHSE management systeem

Inzicht en overzicht over de KAM dossiers, continu en voor iedereen

Met DocBase ingericht als KAM-systeem bent u ervan verzekerd dat uw organisatie zorg draagt voor het voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. Naast de wet- en regelgeving moet er ook zorg gedragen worden voor de eisen en wensen van de belanghebbenden, waaronder de samenleving, de medewerkers en de klanten. In DocBase zijn alle documenten omtrent de wet- en regelgeving gestructureerd en makkelijk te vinden. 

Binnen de DocBase inrichting als KAM-systeem wordt onder andere vastgelegd:

+ Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en opleidingen
+ Processen binnen de organisatie (primair en secundair)
+ Relevante wet- en regelgeving en milieuvergunning
+ RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie) 
+ Meten en analyseren van processen
+ Interne en externe communicatie
+ Certificeringen en hun geldigheid
+ Beleid en doelstellingen
+ Bedrijfsnoodplan
Functies van een KAM-systeem of QHSE management systeem

Krijg inzicht in veiligheid en milieu

Image

Organisaties zien de bedrijfsveiligheid en milieumanagement in veel gevallen meer als last dan als lust. Dagelijks keren deze aspecten terug en hebben invloed op de bedrijfscontinuïteit, de resultaten en de marktpositie van de meeste organisaties. Voor kleine organisaties kan het erg kostbaar zijn om voldoende aandacht te geven aan de veiligheid. Bij te weinig aandacht voor dit aspect kunnen de gevolgen nog kostbaarder zijn. 

Zorg ervoor dat u inzicht krijgt in de veiligheid van uw personeel en het milieu. Met een KAM-systeem voldoet u altijd aan de veiligheids- en milieuvoorschriften. Zo waarschuwt het systeem bijvoorbeeld wanneer certificaten dreigen te verlopen of het biedt de mogelijkheid om certificaten eenvoudig te communiceren met (potentiële) klanten. Ook kunnen veiligheidsprocedures middels versiebeheer eenvoudiger worden bijgehouden en zorgt het systeem er voor dat de gebruiker altijd de laatst geldende versie getoond krijgt. Wanneer u dit allemaal voor elkaar heeft, biedt dit toegevoegde waarde en dus commerciële kansen.

Veiligheidscultuur

Het DocBase KAM-systeem helpt omdat de werkwijze en oog voor veiligheid in het DNA van een bedrijf gaan zitten en de borging procedureel en qua documentatie geregeld is. Verder is het vooral een kwestie van bewustwording. De implementatie draagt positief bij aan de gewenste veiligheidscultuur. 

Zorgdragen voor Kwaliteit, Arbo en Milieu?

Zorgdragen voor Kwaliteit, Arbo en Milieu?Ontdek hoe u dit doet met een KAM-systeem en lees over de voordelen.
Download het e-book KAM