Wat doet acanthis

Verschaffen van inzicht in de informatieketen

Wat doen we

WAT DOET ACANTHIS?

Wij maken en leveren makkelijk in te richten software. Onze oplossingen verschaffen u inzicht in de informatieketen, stellen u in staat snel de benodigde informatie in de juiste context te vinden. Daarnaast bieden we oplossingen die de samenwerking tussen systemen verbeteren. Systemen moeten kunnen ‘praten’ met elkaar om informatie te kunnen uitwisselen. Alleen dan kunnen uw medewerkers altijd en overal over dezelfde actuele en volledige content beschikken. Bij Acanthis weten we hoe dat werkt.

HOE DOEN WE DAT?

De oplossingen die wij u bieden zijn flexibel, makkelijk aanpasbaar aan veranderende omstandigheden. Uw markt en de buitenwereld veranderen voortdurend. Wij streven met onze oplossingen naar meer eenvoud, naast betere prestaties. Eenvoud, maar ook selfservice (het vermogen om zelf de regie te kunnen blijven voeren), bevordert immers het vermogen flexibel te kunnen blijven inspelen op de dynamiek van uw organisatie en uw markt! Of het nu gaat om applicaties voor digitaal documentbeheer, inclusief duurzame archivering of het inrichten en toepassen van een app voor factuurafhandeling; een app voor aanwezigheidsregistratie of een die medewerkers in staat stelt zelf inzicht te krijgen in hun personeelsdossier; wij bieden u blijvend passende oplossingen. U hoeft niet bang te zijn in de toekomst vast te lopen op een eenmaal ingeslagen weg. Vanzelfsprekend heeft Acanthis een helpdesk, online en onsite ondersteuning voor uw organisatie beschikbaar. Vaak is het mogelijk om 'remote control en support' toe te passen. Wij kunnen dan op afstand controleren, corrigeren of mederwerkers instrueren. Afhankelijk van uw supportwensen worden de responstijden afgesproken. Acanthis biedt het toppunt in pragmatiek en business agility…

WAAR WILLEN WE NAAR TOE?

Acanthis wil - blijvend - een speler van belang zijn in de wereld van (on)gestructureerde informatie. Een wereld die snel groeit. Een wereld die snel verandert. De combinatie van gaming, social media en audiovisuele verleiding (o.a. middels apps) met multi-touch, spraak- en bewegingsherkenning maakt dat we beter kunnen samenwerken. Acanthis wordt in Nederland al in bijna driekwart van de implementatietrajecten rond ongestructureerde documenten betrokken. Dat zegt iets. Sinds enige tijd begint men in het buitenland eveneens de kwaliteiten en flexibiliteit van onze oplossingen te (h)erkennen. 

MET WIE DOEN WE DAT?

Het gaat met werken kort gezegd om drie dingen: Plezierig, goed en zinvol werk. Dat bieden we aan onze eigen medewerkers. Maar dat doen we ook graag met partners. Met meer weet je meer, kun je meer. Partners die op het gebied van innovatie en processen, maar ook op afstemmen van vraag en aanbod gelijkgestemd zijn met ons. Dan halen we de beste resultaten voor de klant uit de samenwerking. Duidelijkheid voor alle partijen creëert kansen en biedt een gezond perspectief voor langere termijn. Daar houden wij bij Acanthis van…