Ons team

''Omdat ze goed zijn in hun werk en gedreven in hun vak''

ONZE MENSEN

Onze mensen hebben een bepaalde attitude: het de klant zoveel mogelijk naar de zin maken. Daarmee helpen we onze klanten en realiseren we langdurige relaties met ze. Door continu voldoende interessante uitdagingen te bieden, binden we onze medewerkers die vaak al jaren bij ons werken. We zijn een multidisciplinair team met mensen die goed zijn in hun werk en gedreven in hun vak. Die samen de klus klaren. Dat lukt telkens weer omdat ze goed zijn én omdat ze elkaar durven te vertrouwen. Het gaat met werken voor mensen ten slotte vooral om plezierig, goed en zinvol werk. Hier enkele sleutelfiguren van ons team aan het woord:

Albert Weeda, Consultant/Project Manager 

Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Acanthis als consultant en project manager. Het grootste deel van mijn werk bestaat uit het adviseren, begeleiden en helpen van onze klanten bij het implementeren en beheren van ons Document Management Systeem DocBase. Geen enkele organisatie werkt op dezelfde manier, waardoor elk advies maatwerk is en elke inrichting in DocBase weer anders. Het is de enorme flexibiliteit van DocBase die het mogelijk maakt om al deze verschillende invalshoeken en werkwijzen in te kunnen vullen. Voor organisaties die nog maar net kennis hebben gemaakt met DocBase, is het lastig om hun specifieke eisen en wensen te vertalen naar een DocBase-inrichting. Daar komt mijn taak dan om de hoek. Ik ben er verantwoordelijk voor dat DocBase op de juiste manier wordt ingericht en de eisen/wensen van de klant ook daadwerkelijk worden ingevuld.

Dat is de basis voor een succesvolle implementatie. In de rol van project manager zorg ik er voor dat een planning wordt opgesteld, afgestemd en binnen budget wordt gehaald.  

Naast de implementatieprojecten houd ik me (samen met een aantal geweldige en gedreven collega's) bezig met het analyseren en functioneel ontwerpen van functies, modulen en maatwerk projecten, het presenteren en demonstreren van DocBase aan potentiële klanten samen met partners, het ondersteunen van partners, testen van nieuwe versies, behandelen van helpdesk issues, het bijhouden van technische ontwikkelingen, etc. 

Richard Zeevat, Product Manager

Als product manager houd ik scherp het oog op de ontwikkelingen in de ECM-markt als geheel en probeer daar de logische stappen in te ontdekken om verder te bouwen aan DocBase. Natuurlijk moet ik ook de sales van de nodige handvatten voorzien, zodat zij zich in de markt bij onze klanten daadwerkelijk ondersteund voelen en zo het maximale resultaat bij die klanten bereiken.

Als product manager stuur ik ons R&D-team aan met betrekking tot de ontwikkeling (en planning daarvan) van onze producten. Ook het helpdeskproces (wat een belangrijke input vormt voor R&D) valt onder mijn verantwoordelijkheid. Daar ik ook actief aan onze implementatie- en partnersales trajecten deelneem, wordt de kennis daarvan als “praktische” input voor verdere doorontwikkeling van onze producten gebruikt (naast de input van onze klanten, collega’s en algemeen marktonderzoek).

De feedback van onze klanten is belangrijk voor de ontwikkeling van ons bedrijf en onze software. Die feedback geeft mede aan of we nog steeds op het goede spoor zitten of waar verbeteringen zijn aan te brengen. De module case management in DocBase is zo’n voorbeeld van het resultaat van een combinatie van visie, feedback en marktkennis.
Verder faciliteer ik onze partners met de integratie van onze producten binnen hun salesteam en bij hun klanten. Ook die partners vormen een belangrijk voorportaal voor ons, omdat zij heel specifieke toepassingsgebieden voor DocBase kunnen openleggen. We trekken veel samen op met onze partners naar klanten of ontwikkelen mogelijkheden in (nieuwe) markten om zo ons product en de functionaliteit ervan nog verder te optimaliseren voor specifieke toepassingen.

Bianca Roeleveld, Office Manager

Bij elk bedrijf is iemand nodig die de vinger aan de pols houdt, iemand die in de gaten houdt of de gemaakte afspraken (ook intern) worden nageleefd. Die rol is bij Acanthis voor mij weggelegd en doe dit al vanaf 2006. Ik ben direct verantwoordelijk voor de correspondentie, boekhouding, het verwerken van de offertes en de contracten. Naast deze ondersteunende taken, houd ik me bezig met het opvolgen van de leads. Iedere week ruim ik tijd in om bedrijven die op een of andere manier interesse hebben getoond in Acanthis en/of DocBase (bijvoorbeeld door te reageren op de nieuwsbrief of nieuws en/of white papers in de media) verder te informeren over hoe wij ze (met DocBase) wellicht kunnen helpen met het oplossen van hun problemen op het gebied van informatiebeheer, digitaal samenwerken of softwareontwikkeling.

Ik heb door al deze verschillende activiteiten een veelzijdige en uitdagende baan die ik met heel veel plezier doe bij Acanthis. Zeker als je dan ziet dat een project weer met succes is afgerond bij de klant geeft dat een goed gevoel een echte teamprestatie en daar houd ik wel van.

Gabriela Stoian, Technisch Consultant

Als technisch consultant draag ik bij aan de ontwikkeling, oplevering en het onderhoud van onze softwareoplossingen. Om dat met succes te kunnen doen is het nodig dat je de werkprocessen bij de klant snel kunt analyseren, begrijpen en dan vervolgens kunt vertalen naar een toepassing in DocBase. Het ontwikkelen van functionele of technische specificaties en het testen en implementeren ervan geeft uiteindelijk het resultaat bij de klant. En dat resultaat moet hem tevreden stellen. Hij moet daar voordeel van hebben en zijn werk daardoor eenvoudiger en efficiënter kunnen doen. Dan pas heb ik mijn doel bereikt.

Er is geen klant die met niets begint. Daarom moet ik mij ook verdiepen in de infrastructuur van de klantorganisatie en hoe we daarin onze software kunnen inpassen, zodanig dat de impact op de rest van de applicaties minimaal is, maar het resultaat maximaal.

Dat bereik je door een goede afstemming met de klant, het strak begeleiden van de implementaties door er steeds kort op te zitten en voor een optimale ondersteuning te zorgen voor zowel onze eigen projectmensen als die bij de klant.
Ook als er onverwachte hick-ups zijn kan de klant een beroep op mij doen. Er kan in een project altijd iets net even anders verlopen dan je had voorzien, ook al bereid je het nog zo goed voor. Dan moet je snel kunnen schakelen en er op zo kort mogelijke termijn voor zorgen dat de klant (weer) een optimaal werkende applicatie heeft. Zeg niet dat er nooit iets voorkomt wat voor vertraging zorgt of waarop een implementatie eens wat blijft hangen. De praktijk wijst anders uit. Dat is ook niet direct een probleem, als je er maar voor kunt zorgen dat het snel is opgelost. Die uitdaging is eigenlijk het mooist aan mijn werk: steeds weer zorgen dat de applicatie voor de klant het maximale rendement behaalt.

Rob Hilferink, Chief Movement Officer

Sinds 2004 stuur ik een stimulerend en professioneel team van mensen aan in Nederland en Roemenië. Samen werken wij er dagelijks aan om onze visie waar te maken dat we met intelligente software, oplossingen bieden om de informatie (chaos) binnen organisaties te ordenen en eenvoudig(er) toegankelijk te maken. Dit doen we door relevante informatie te tonen op het moment dat mensen die nodig hebben. Daarmee bereiken we een hoge klanttevredenheid, klanten die we bovendien vaak voor vele jaren bedienen. Tegelijkertijd bieden we uitdagend werk in een dynamische omgeving aan onze medewerkers. 

Naast het uitdagen van de eigen mensen om hun talenten optimaal te benutten ten gunste van effectieve, duurzame (groene) oplossingen voor klanten, houd ik me bezig met klant- en partnercontacten. Onze partners zijn een belangrijke schakel waarbij wij ze voeden met ervaringen, marketingmateriaal en kennis, terwijl zij ons leren waar we verbeteringen en aanvullingen in onze oplossingen kunnen bouwen. Onze klanten vormen natuurlijk ons bestaansrecht. Daar luisteren we continu goed naar, omdat hun gebruikservaring er mede toe geleid heeft, dat we flexibele makkelijk te gebruiken software bouwen.

Ik ben natuurlijk ook bezig met het uitzetten van de grote lijnen. Daaronder valt bijvoorbeeld onze uitbreiding richting buitenland en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Dat alles maakt mijn werk tot een boeiend samenspel met mijn collega’s, waarin geen dag hetzelfde is. Ik doe elk moment van de dag ideeën op om het werk van anderen makkelijker en prettiger te maken. Dat is geen werk, maar een tijdsbesteding waar ik nooit genoeg van krijg.