Succesvolle koppeling van DocBase met MijnOverheid Berichtenbox

Acanthis helpt, in samenwerking met EnableU, de overheid om de samenleving digitaal te laten communiceren op een beveiligde manier middels een koppeling van DocBase met de Berichtenbox voor burgers.

Voordeel voor de Overheid en voor burgers

Het voordeel is dat een aanvraag voor bijvoorbeeld een subsidie daarmee automatisch geregistreerd wordt als zaak in DocBase. Het gehele behandelproces gaat automatisch in zijn werk. 

De burger krijgt automatisch een ontvangstbevestiging in de berichtenbox. Intern wordt automatisch een behandelproces gestart en nadat een besluit is ondertekend wordt dit automatisch gecommuniceerd via de berichtenbox naar de aanvrager.