geo-sync

Het linken van documenten aan een geografische locatie blijft in de praktijk een grote uitdaging omdat de meeste GIS-Systemen hier niet in voorzien, met name als het gaat om het koppelen van brondocumenten.

geo-sync

Vanaf nu verandert dat want met geo-sync heb je de ultieme combinatie van slim documentbeheer gekoppeld aan de locatie en zichtbaar in de GIS-viewer

geo-sync

Alles wat zich om ons heen bevindt, van wat op de grond staat tot wat zich onder en boven de grond bevindt is een bron van informatie. Meer dan 80% van deze data heeft een relatie met een plek op de aarde. Domeinen als duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid zijn gekoppeld aan deze locaties.

Alles om ons heen, van wat op de grond staat tot wat zich onder en boven de grond bevindt, wordt digitaal vastgelegd in allerlei verschillende data-archieven en talloze applicaties die met deze data werken. De overheid zou graag van al die registraties één geheel maken: één vastgoed-objectregistratie van en voor de omgeving. Maar dit is nog niet zo eenvoudig vanwege het gebruik van een breed scala aan GIS-applicaties, viewers, rapportagetools, tekenprogramma’s en algemene kantoortoepassingen zoals Office. Bovendien is er geen standaard beschikbaar voor de GIS-informatie die overheidsinstellingen, bedrijven en adviseurs genereren.

Locatiegegevens zullen in de nabije toekomst een veel centralere rol krijgen bij het archiveringsproces dan tot op heden het geval is. De Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt vereist koppelingen van data, gebaseerd op locaties om te kunnen bepalen wat wel en wat niet kan. Met geo-sync spelen we hier nu al op in.

Niet alleen de overheid zelf, maar ook het bedrijfsleven en de burgers hebben belang bij het zo gemakkelijk mogelijk terugvinden van de juiste geo-informatie en geo-documenten. In een snel digitaliserende wereld draait het immers om een snelle, accurate en up-to-date informatievoorziening.

geo-sync gaat uit van de digitale brondocumenten die betrekking hebben op de plek ‘in de omgeving’, in plaats van informatie per object (zaken) en per subject (personen). geo-sync kan deze documenten automatisch uit de verschillende registraties halen, ongeacht met welke toepassing de GIS-informatie tot stand is gekomen. Op basis van deze documenten kunnen beslissingen worden genomen of kan advies worden gegeven over een bepaalde locatie met alle bouwwerken die daar zijn.

Een bijzonder pluspunt is dat de registrerende organisatie gewoon kan blijven werken zoals ze gewend is. Bovendien is het laatste versieniveau gegarandeerd, waar voorheen een deel van de informatie alweer verouderd kon zijn op het moment dat alles uiteindelijk verzameld was.

0C45A934-CEC4-4235-A0FA-4745C4F2ABE1-1

alle documentatie automatisch bij elkaar

Geo-Sync gaat uit van de digitale brondocumenten die betrekking hebben op de plek ‘in de omgeving'. Dit vormt het fundament voor juiste, op volledige informatie gebaseerde besluiten, adviezen en vergunningen.

snellere, betere dienstverlening

Niet alleen de overheid, maar ook het bedrijfsleven en de burgers hebben belang bij het zo gemakkelijk mogelijk terugvinden van de juiste geo-informatie. In een snel digitaliserende wereld draait het immers om een snelle, accurate en up-to-date informatievoorziening. Hoe meer registrerende organisaties hun registratie hiervoor openstellen, hoe effectiever geo-sync werkt.

werken met de meest actuele versies

Fouten vanwege het doorwerken op verouderde versies van documenten in het omgevingsdomein kunnen fataal zijn. Constructies die daardoor niet voldoen aan de gestelde eisen (met alle mogelijke gevolgen van dien) zijn in het verleden gemaakt. met geo-sync heb je altijd de meest actuele versie in beeld.

van zoeken naar vinden

Omdat X-Drive niet alleen de omschrijving van een document indexeert maar ook de hele inhoud, kun je ook zoeken in de inhoud van documenten met X-Drive. Ook kun je makkelijk selecties maken als zoeken op alleen documenten van vorige maand bijvoorbeeld.

De Digitaal Stelsel Omgevingswet komt eraan

Image

Met de komst van de nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in 2021, waarbij objectgericht archiveren centraal staat, zal veel veranderen. Locatiegegevens worden al veel gebruikt en de verwachting is dat het gebruik explosief zal toenemen. De Omgevingswet vereist daarom koppelingen van data, gebaseerd op locaties. Het wordt dan nog velen malen belangrijker om een snelle juiste link te leggen tussen complete (bron)documenten en de locatie waar het betrekking op heeft.