EENVOUDIG DOCUMENTBEHEER VOOR COMPLEXE INFORMATIEVRAAGSTUKKEN

Dankzij DocBase Certified

DOCBASE CERTIFIED

DocBase 8 kent een aantal varianten zodat er voor iedere klant een optimale oplossing is. DocBase Certified is de meest uitgebreide variant met naast alle functionaliteiten van DocBase Find en Connect nog een aantal extra functies.

Noodzaak en behoeften

Op basis van (juridische, overheids- en standaard) regelgeving en efficiëntieverbeterende doeleinden bestaat de noodzaak en behoefte voor zowel overheidsorganisaties als bedrijven om beleid te ontwikkelen rondom informatiebeheer. Gedegen informatiebeheer stelt de organisatie in staat verantwoording af te leggen, te beschikken over bewijskracht en toegang te hebben tot een waardevolle bron aan gestructureerde en gevalideerde informatie (=kennis). Dit houdt ook in dat op tijd informatie vernietigd wordt omdat het niet meer actueel, relevant of noodzakelijk (of toegestaan zelfs) is om te bewaren. 

Extra features DocBase Certified

Naast alle functionaliteiten van DocBase Find en Connect is Docbase Certified aangevuld met:

 • Advanced admin tool
 • Audit trail
 • Automatische bewaar/vernietigingsprocessen
 • Gecontroleerde checklists

Daarbij is het volledig toepasbaar bij NEN-2082 certificatie. DocBase Certified is zelf ook NEN-2082 gecertificeerd.

De kracht van DocBase Certified

DocBase Certified biedt de organisatie een eenvoudig in te zetten instrument voor complexe informatievraagstukken. Denk hierbij aan:

 • bewijsvoering van de totstandkoming van contracten (juridische risicobeperking)
 • de realisatie van eenduidig uit te voeren (document)procedures 
 • ter beschikkingstelling van een complete informatiebron ter ondersteuning en bevordering van bedrijfsvoering, besluitvorming en kennisdeling 

Voordelen DocBase Certified

Wanneer DocBase Certified eenmaal is ingezet, kun je navigeren tussen alle beschikbare informatie. De informatie kan historisch van aard zijn, (hoe hebben we een zaak/project in het verleden aangepakt?) of juist zeer actueel (wie is er nu met het concept contract voor onze klant bezig?).

Andere voordelen zijn:

 • productiviteitswinst door snellere informatievergaring
 • vermindering van dubbel aanwezige informatie omdat inzicht en overzicht van de totale informatiehuishouding transpararanter is
 • verbetering van de klantenservice door volledigheid van de informatie van de klantrelatie
 • betere en snellere besluitvorming omdat alle relevante informatie op het juiste moment beschikbaar is
 • vermindering van juridische risico's door vastlegging van uitgebreide audit trail informatie

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? We bespreken graag de mogelijkheden van DocBase voor Het Nieuwe Werken. Vul het contactformulier in of bel 0184-677511.