Branches

Handel en industrie

Handel en industrie

Alert reageren op de vragen van klanten, vraagt een slim systeem aan de achterkant. Een document management systeem kan de service versnellen. U slaat twee vliegen in één klap: 

- klanten voelen zich erkend en goed geholpen;
- u bent minder tijd kwijt aan het vinden van de juiste informatie.

DocBase is al overal ingezet: van een entertainmentbedrijf tot een handelsonderneming. Voor iedere organisatie wordt DocBase specifiek ingericht zodat het systeem de bestaande processen zo goed mogelijk ondersteunt.

Automotive

Automotive

De automotive heeft specifieke eisen rond offertes, contracten en werkbonnen. Een document management systeem kan ervoor zorgen dat de administratieve lasten lager worden, waardoor auto's sneller geleverd kunnen worden. 

De automatische herkenning van binnenkomende documenten bespaart veel tijd. Per dossier laat een checklist zien of het verkoopdossier compleet is.

De opslag van gegevens voldoet aan de AVG-wet.

Overheid

Overheid

Binnen overheden zijn documenten nodig om procedures te doorlopen. Documenten in DocBase volgen de workflow van zo'n procedure: de juiste mensen krijgen de juiste documenten onder ogen en eventueel wordt er een akkoord gevraagd.

Via herinneringsmailtjes wordt onnodige vertraging voorkomen. Het proces wordt vergemakkelijkt omdat je per versie een uitleg of toelichting mee kan geven. Tijdens elk moment in de workflow zien de medewerkers de juiste versies van documenten.

Zo zorgt DocBase voor een snellere en betere dienstverlening.

Zorg

Zorg

De kwaliteit van zorg of het voldoen aan strikte regelgeving is voor zorginstellingen van essentieel belang. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van de laatste regelgeving en de laatste versies van kwaliteitsdocumenten kunnen inzien, ongeacht op welke locatie ze werken.

Een slim documentatie beheersysteem zorgt dat de grote hoeveelheden documenten toch eenvoudig en efficiënt verwerkt worden. DocBase in de Zorg voldoet aan HKZ-certificering, kan koppelen met intranet/extranet en heeft hoge kwaliteitsherkenningsmogelijkheden.

Provincies

Provincies

Inmiddels werken al 3 provincies met DocBase als zaaksysteem. De ambtenaren kunnen volledig digitaal werken zodat het makkelijker is om zaken te behandelen. De informatie is logisch geordend op een zaakgerichte manier. Documenten worden automatisch herkend en in een workflow geplaatst die past bij de procedure.

In de praktijk levert DocBase 20-50% tijdswinst op bij het terugvinden en registreren van documenten.

DocBase ondersteunt samenwerking ook buiten het provinciehuis: met gemeenten of met de belastingdienst.

Onderwijs

Onderwijs

Toetsen, cijferlijsten, examendossiers en afstudeerscripties zijn goed te beheren en te bewaren in DocBase. Ook het inschrijven van leerlingen, studenten, leraren of docenten kan in deze document management oplossing. Met het instellen van juiste de rechten kan elke persoon de juiste gegevens inzien en wijzigen. 

De schooladministratie kan met DocBase niet alleen facturen, maar ook student- of personeelsdossiers eenvoudig opzoeken en bewerken.