Wie zet de verandering in?

Onderzoek in 2015 onder 365 bedrijven met meer dan 10 werknemers toont aan dat bij papiervrije werkprocessen, naast verbeteringen in productiviteit en compliance, snellere reacties naar klanten het grootste voordeel is.

Wat weerhoudt u van deze stap?

Opvallend in het onderzoek is dat het gebrek aan initiatieven op managementniveau (49%) als reden wordt opgegeven dat er nog zoveel met papier gewerkt wordt. Ook de onjuiste perceptie dat fysieke 'natte met pen geschreven' handtekeningen onder veel documenten als enige een geldig document met bewijskracht oplevert, weerhoudt managers van het digitaliseren van documentgedreven processen. De digitale handtekening is tegenwoordig rechtsgeldig en eenvoudig toe te passen. 

Boodschap aan alle managers

Digitaliseer want voor je het weet ben je te laat en wordt je door de concurrentie weggeblazen omdat zij klantvriendelijke (snelle) digitale communicatie beter voor elkaar hebben en een zeer efficiënte backoffice hebben gerealiseerd. Met het oog op continu snelgroeiende hoeveelheden data die op een bedrijf afkomen, is er ook geen ander wijze van werken mogelijk.

Toekomstperspectief

Wat verder kijkend in de nabije toekomst zal de grens tussen gestructureerde en ongestructureerde content verder vervagen. Wat je nodig hebt is een combinatie van analytics, governance, collaboration en processen om de informatie intelligenter te beheren. Dit alles is een gecompliceerde uitdaging en het advies is dan ook vooral:

Maak en houd het eenvoudig (simplify!)

Bron: AIIM 2015