AVG tot nu toe - Dit is wat er is gebeurd de afgelopen maand

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit betekent dat de privacy van de consument beter wordt beschermd. Persoonsgegevens mogen namelijk niet zomaar meer verstrekt worden aan derden, overal moet toestemming voor gevraagd worden en zo zijn er nog meer veranderingen rondom de AVG. Het hele privacybeleid moest op de schop bij zowel kleine- als grote organisaties. Doen zij dit niet, dan riskeren zij een boete die op kan lopen tot wel 4% van de jaaromzet of tot 20 miljoen euro. Nu zijn we een maand verder en kijken we samen met u wat er in de afgelopen maand is gebeurd. 

Ministeries schenden massaal de AVG

Bericht van 25 mei 2018 - RTL Z

Ondanks een voorbereidingstijd van twee jaar blijkt toch dat tien van de twaalf ministeries niet voldoen aan de nieuwe privacywet, volgens RTL Z. Zelfs het ministerie van Justitie en Veiligheid is er niet klaar voor, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor het invoeren van de nieuwe privacywet. Ondanks dat de Autoriteit Persoonsgegevens het een 'slechte zaak' vindt en het moeilijk uit te leggen is aan het MKB, delen zij nog geen boetes uit. 

Alleen het ministerie van Defensie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn voorbereid op de AVG. Voor de andere ministeries is er nog werk aan de winkel. Lees verder >>

Belastingdienst voldoet pas sinds 2019

Bericht van 5 juni 2018 - NRC

Bij de Belastingdienst denken ze pas over een jaar te voldoen aan de nieuwe privacywet. Dit blijkt uit een verklaring van Menno Snel (D66). Het voorstel voor de nieuwe privacywet stamt al uit 2012. Pas in 2016 werd akkoord gegeven met een implementatieperiode van ruim twee jaar. Ondanks dat voldoet de Belastingdienst nog niet aan de nieuwe wet en weten we niet wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Lees verder >>

Dagelijks 30 klachten bij AP

Bericht van 6 juni 2018 - NU.nl

Sinds 25 mei 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens volgens NU.nl al zo'n 170 klachten ontvangen over de nieuwe privacy wetgeving, wat neerkomt op zo'n 30 klachten per dag. Dit liet woordvoerder Pauline Gras van AP weten aan NU.nl. Een verklaring voor het aantal klachten is toch wel het bewijs dat mensen gesteld zijn op hun privacy, omdat mensen denken dat er bij organisaties niet goed wordt omgegaan met hun persoonsgegevens.

Door het aantal klachten maakt de AP zich wel zorgen over de capaciteit om de klachten te verwerken. Op de website van AP kunnen mensen via een formulier een klacht indienen. Er wordt daarbij wel aangeraden om eerst contact op te nemen met de instantie of betreffende persoon. Het vervolg van de klachten leest u in het bericht. Lees verder >>

Misleidend AVG keurmerk

Bericht van 7 juni 2018 - Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor bedrijven die een AVG keurmerk aanbieden om zo te laten zien dat de organisatie helemaal voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Deze bedrijven beweren samen te werken met de Nederlandse toezichthouder, wat niet het geval is. De AP heeft geen AVG keurmerk goedgekeurd. 

In de toekomst kan het wel zo zijn dat een organisatie een AVG-certificaat kan aanvragen bij een certificatie-instelling. Deze moet dan wel eerst goedgekeurd worden door de Raad van Accreditatie (RvA). Voor nu is er nog geen certificatie-instelling goedgekeurd om een AVG certificaat af te geven. Hoe het verder allemaal werkt met het de AVG certificering, leest u in het bericht van NU.nl. Lees verder >> 

Conclusie 

Vooral bij grote organisaties met veel persoonsgegevens blijkt het een tijdrovend proces om te voldoen aan de AVG. Opvallend is dan wel dat de voorbeeld organisaties, zoals de Belastingdienst en ministeries, nog niet voldoen. Toch is er in het nieuws nog niks bekend over het voldoen van het MKB. Het is misschien ook nog te vroeg om hier meer over te weten. Dit wordt vervolgd. 

Voldoet uw organisatie ook nog niet helemaal aan de AVG? Wij helpen u er graag bij. Neem contact met ons op over de mogelijkheden van DocBase voor uw documentatie van alle persoonsgegevens. Of lees onze 10-stappen plan naar AVG.