Wat is een KAM-systeem of QHSE management system?

KAM is de afkorting voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. In engelse termen wordt er ook wel gesproken over QHSE, afkorting voor Quality, Health, Safety and Environment. In iedere organisatie zijn de begrippen aan de orde van de dag. In de industriële sector bestaan veel richtlijnen rondom de kwaliteit van producten. Zo kunt u bijvoorbeeld niet zomaar chemische goederen produceren en verkopen, maar moet dit voldoen aan de kwaliteitseisen die daarvoor opgesteld zijn in de wet. 

Iedere organisatie die medewerkers in dienst heeft, moet rekening houden met Arbowetgeving die erop gericht is om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te bewaken. Daarnaast hebben organisaties rekening te houden met het milieu in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Bedrijven in de industriële branche, zoals Dupont moeten er bijvoorbeeld op toezien dat de uitstoot van PFOA niet meer is dan de wet voorschrijft.

Een KAM-systeem (of QHSE management system) is een managementsysteem dat ervoor zorgt dat de elementen Kwaliteit, Arbo en Milieu binnen uw organisatie gewaarborgd zijn. Met een KAM-systeem blijft u altijd alert op mogelijke veranderingen in de wet- en regelgeving om nooit een boeite, bedrijfsongeval of andere zaken te riskeren. Loop geen risico, zoals bij AkzoNobel wel is gebeurt.

Meer dan helft chemische bedrijven overtreedt veiligheidsregels

Niet alleen AkzoNobel is in de fout gegaan met de veiligheidsvoorschriften. Van de vierhonderd chemische- en andere bedrijven in Nederland meldt NU.nl dat meer dan de helft niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Vooral in Zuid-Brabant werden de meeste overtredingen gemeld, namelijk 77 procent van de bedrijven. Hoogleraar besturen van veiligheid in Nijmegen geeft aan dat het bij veel gevallen gaat om overbodige regelgeving met veel papieren rompslomp.

In 2011 was er ook het geval van Chemie Pack, waarbij een enorme brand had gewoed na het riskeren van de veiligheidsvoorschriften. Zo ontstond de brand doordat een bevroren pomp werd geprobeerd te ontdooiien met een gasbrander. Uiteindelijk is de schade daar geschat op ruim 40 miljoen euro tot gevolg dat het bedrijf eind 2011 failliet is verklaard. Naast de schade heeft de brand ook gezorgd voor milieuvervuiling en waren er ook veel meldingen van gezondheidsklachten.  

Een KAM-systeem is dan misschien niet de oplossing voor het gehele probleem, maar kan er wel voor zorgen dat er alert wordt gereageerd op nieuwe wet- en regelgeving. Het zorgt er dan ook voor dat het personeel op de hoogte is van de wet- en regelgeving. Zo had het personeel bij Chemie Pack onvoldoende kennis van de gevolgen van het ontdooiien van de bevroren pompen met de gasbrander. 

Verschil tussen een KAM-systeem en een Kwaliteitsmanagementsysteem

Een KAM-systeem gaat verder waar het kwaliteitsmanagementsysteem ophoudt. In tegenstelling tot een kwaliteitsmanagementsysteem draagt een KAM-systeem ook bij aan arbo- en milieuzorg. Zo kunt u ervoor zorgen dat aan alle veiligheids- en milieu voorschiften wordt voldaan, dankzij een overzicht van de eisen en richtlijnen. Dit is ook de reden dat een KAM-systeem meer gebruikt wordt in de handel en industrie en het kwaliteitsmanagementsysteem vooral in de zorg.   

Voordelen van een KAM-systeem

✓  Zonder zorgen voldoen aan de wettelijke voorschriften

Binnen iedere organisatie is het van belang om te voldoen aan wettelijke voorschriften. Het voldoen aan wet- en regelgeving vergt tijd, geld en inspanning, maar is daarentegen van groot belang voor een organisatie. Met een KAM-systeem wordt het voldoen aan de wet- en regelgeving vergemakkelijkt. Bij jaarlijkse nieuwe regelgeving krijgt u op tijd een jaarlijks terugkerende notificatie om zo altijd en eenvoudig aan de wettelijke voorschriften te voldoen.

✓  Extra zorg dragen voor Kwaliteit, Arbo en Milieu

Kwaliteitszorg

Bij kwaliteitszorg gaat het om de relatie tussen de afnemer en leverancier. Zo kan het KAM-systeem bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van uw product of dienst om de afnemer optimaal te bedienen.

Arbozorg

Met Arbozorg levert u een bijdrage aan het welzijn van uw personeel. U zorgt er namelijk voor dat uw personeel te allen tijde voldoet aan de veiligheidsvoorschriften om het aantal bedrijfsongevallen te minimaliseren.

Milieuzorg

De milieuzorg draagt bij aan een betere leefomgeving. In dit geval zorgt u met een KAM-systeem ervoor dat u te allen tijde toeziet dat uw bedrijfsprocessen verlopen volgens de milieu eisen die voorgeschreven staan. Dit alles draagt bij een betere samenleving en een betere continuïteit van uw organisatie. 

✓  Overzicht in eisen en richtlijnen

In een KAM-systeem heeft u overzicht over alle eisen en richtlijnen die van belang zijn bij uw organisatie. Geen zorgen meer dat u niet op tijd bent met het bijstellen van eisen en richtlijnen ten behoeve van de wetgeving. Dit maakt het voor u dan ook makkelijker om uw personeel hiervan op de hoogte te brengen.


Normen bij de opzet van een KAM-systeem

✓  ISO- 9001 (kwaliteitszorg)

ISO 9001 kan gezien worden als een manier om via integrale kwaliteitszorg de bedrijfsvoering en het rendement te verbeteren. De basis van KAM begint dan ook bij de certificering van ISO 9001. 

✓  ISO-14001 (Milieuzorg)

ISO 14001 kan gezien worden als een hulpmiddel om meer te doen aan milieubeleid dan enkel het voldoen aan wet- en regelgeving. Steeds meer bedrijven besteden aandacht aan de milieuprestaties, waarbij ISO 14001 de helpende hand biedt. Bedrijven zien milieuzorg dan ook op langere termijn als hun bestaansrecht. Door stakeholder en opdrachtgevers worden er steeds meer eisen gesteld op het gebied van milieubeleid.  

✓  OHSAS 18001 (Arbozorg)

OHSAS staat voor 'Occupational Health and Safety Assessment Series', ook wel het beheersen van de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Met de OHSAS-norm kunt u aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw organisatie goed op orde zijn. 

Dankzij een KAM-systeem zorgt u ervoor dat het voldoen aan deze normen makkelijker gemaakt wordt. 

Lees verder: