Wat zijn de voordelen van een KAM- of QHSE-systeem?

De weg naar verbetering in de BRZO-branche is er. Veel bedrijven zien in wat de consequenties zijn van te weinig aandacht voor kwaliteit, Arbo en milieu naar aanleiding van het verhaal van Odfjel. Het onderzoek is voor bedrijven een wake up call geweest en zij zijn gaan inzien dat verbeteringen hard nodig zijn. Niet alleen voor BRZO-bedrijven is het van belang om verbeteringen aan te brengen op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu; ieder bedrijf heeft te maken met deze belangrijke begrippen in de organisatie. Voor ieder bedrijf is het dan ook belangrijk om zorg te dragen voor kwaliteit, Arbo en milieu.

Samen met een KAM-systeem of QHSE management systeem kunt u ervoor zorgen dat uw organisatie de juiste weg inslaat om de risico's te vermijden en in te zien dat een KAM-systeem of QHSE management systeem u meer voordelen dan nadelen biedt. Wij zetten graag de voordelen van een Kwaliteit, Arbo en Milieu systeem voor u op een rij. 

1. Milieuschandaal, boetes en bedrijfsongevallen voorkomen

In ons vorige blog '7 risico's vermijden met een KAM-systeem' heeft u al kunnen lezen wat de risico's en gevolgen zijn van het niet voldoen aan de wetgeving voor BRZO-bedrijven. In de blog is het duidelijk dat u met een KAM-systeem een milieuschandaal, boete of een bedrijfsongeval kunt vermijden door te allen tijde te voldoen aan de wetgeving en uw personeel hiervan op de hoogte te stellen, dankzij notificatiesUw medewerkers zijn immers degene die met de nieuwe wetgeving moet gaan werken en tot in de detail op de hoogte moet zijn. 

2. Zonder zorgen voldoen aan de wettelijke voorschriften

Vooral voor organisaties in de maakindustrie is het van groot belang om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Het voldoen aan wet- en regelgeving vergt tijd, geld en inspanning, maar risico's met zich mee als u zich hier niet aan houdt. Met een KAM-systeem wordt het voldoen aan de wet- en regelgeving u gemakkelijker gemaakt. 

3. Extra zorgdragen voor Kwaliteit, Arbo en Milieu

Met een KAM-systeem of QHSE management systeem draagt u bij aan kwaliteitszorg, Arbozorg en milieuzorg. Bij kwaliteitszorg gaat het om de relatie tussen de afnemer en leverancier. Door kwalitatief hoogstaande producten te leveren zorgt u voor een betere relatie met uw afnemer.  

Met Arbozorg levert u een bijdrage aan het welzijn van uw personeel. Het welzijn van uw personeel is immers essentieel voor een succesvolle organisatie. Uit onderzoek blijkt dat goede arbeidsomstandigheden een belangrijk aspect zijn bij medewerkerstevredenheid. Bovendien zorgen blije medewerkers voor blije klanten. Wanneer zij met plezier hun werk doen en zelf de aandacht krijgen die zij verdienen, zullen zij dit doorgeven aan de klant.

De milieuzorg draagt bij aan een betere leefomgeving. Als organisatie heeft u veel invloed op de leefomgeving om u heen. Daarbij heeft u ook een verantwoordelijkheid hier goed mee om te gaan. Niet alleen wilt u imagoschade voorkomen door een eventueel milieuschandaal, maar u moet ook voldoen aan de wet- en regelgeving hiervoor. Dit alles draagt bij aan een betere samenleving en een betere continuïteit van uw organisatie. 

4. Overzicht van eisen en richtlijnen

In een KAM-systeem of QHSE management systeem heeft u overzicht over alle eisen en richtlijnen die voor uw organisatie van toepassing zijn. Het zorgt ervoor dat u altijd op de hoogte bent van deze eisen en richtlijnen. Zo zal u zien welke ISO/NEN-normen van toepassing zijn in uw branche en kunt u hierop anticiperen. Zo weet uw personeel wat er van hen verwacht wordt en aan welke voorschriften zij zich moet houden. 

5. Voorsprong bij een audit

Ieder risicobedrijf heeft te maken met periodieke audits. Hiervoor is het van belang om alle documenten voor de wetgeving en certificeringen in orde te hebben. Met een gestructureerd KAM-systeem bent u goed voorbereid en kunt makkelijk en snel alle gewenste documenten aanleveren. 

6. Alles op orde in één systeem

Met een KAM-systeem staan al uw documenten gestructureerd opgeslagen in één systeem aan de hand van categorieën. Binnen een handomdraai heeft u het gewenste document gevonden en kunt u zich bezighouden met belangrijkere zaken, dan het zoeken naar documenten.

7. Direct het personeel op de hoogte brengen

Om uw personeel op de hoogte te brengen van de actuele wetgeving, werkt een KAM-systeem met notificaties om het personeel alert te maken dat er nieuwe wetgeving is. Dit voorkomt dat uw personeel werkt volgens een verouderde wetgeving. Met een KAM-systeem kan u uw personeel ook alle relevante documenten voor diegene laten inzien en wellicht laten bewerken. Zo bent u niet meer de enige die alle kennis paraat heeft, maar staat de belangrijke informatie beschikbaar in het systeem en is direct toegankelijk voor al uw medewerkers. 

8. Aantoonbaar milieubewust ondernemen

De laatste jaren is het voor ieder bedrijf steeds belangrijker om aantoonbaar milieubewust te ondernemen. Door zorg te dragen voor het milieu met een KAM-systeem laat u zien aan klanten en leveranciers dat uw organisatie aantoonbaar milieubewust werkt.


Lees verder: