Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De media staan er bol van: de wetgeving rondom het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgebonden gegevens. In Europees verband heet de wet General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands is hij omgezet naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar het gaat om hetzelfde. Die wet is overigens al van kracht.

Laat u niet wijs maken dat deze regeling pas in 2018 van kracht gaat worden: dan wordt er echt gehandhaafd. U moet nu echter al net zo zeer voldoen aan die wetgeving. Er is ‘slechts’ een overgangsperiode afgesproken vanaf dat de wet van kracht is geworden (mei 2016) totdat de daadwerkelijke handhaving gaat plaatsvinden, vanaf 25 mei 2018. Werk aan de winkel dus...

Betere bescherming van persoonlijke gegevens

De AVG vervangt de wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien is hij direct gelinkt aan de wet Meldplicht Datalekken, waarbij bedrijven en organisaties elke misser op het gebied van deze wetgeving moeten melden aan de verantwoordelijke autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook die wet is (per januari 2016) al van kracht geworden. Sterker nog: volgens de AP is over het hele jaar 2016 al zo’n 5500 keer gebruik gemaakt van die meldplicht. Het ene vergrijp zwaarder dan het ander uiteraard. Volgens de AP is het echter slechts een topje van de ijsberg. Het zegt dus wel iets over de noodzaak om te gaan werken aan een betere bescherming van persoonlijke gegevens. Daarvoor is deze AVG in het leven geroepen.

Bedenk of u al goed voorbereid bent op de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Ontdek in ons gratis E-book AVG o.a. de veranderingen en consequenties en wat u moet doen om te voldoen aan de AVG wetgeving.