7 risico's vermijden met een KAM-systeem voor BRZO bedrijven

Bedrijven in de chemie staan onder hoge druk van de overheid als het gaat om het voldoen aan certificeringen en worden gezien als risicovolle bedrijven. Uit het onderzoek Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven 2015 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat 61% van de BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen) in overtreding was.

In 2017 blijkt opnieuw dat meer dan de helft van de chemiebedrijven niet voldoet aan de wetgeving, zoals ook in de vorige blog Wat is een KAM-systeem? is te lezen. Naast het riskeren van een boete voor een BRZO-bedrijf zijn er nog meer risico's die BRZO-bedrijven kunnen lopen. Wij zetten de 7 risico's van het niet voldoen aan de wetgeving graag voor u op een rijtje. 

1.  Boete

Het meest vanzelfsprekende risico voor chemiebedrijven is de kans op het krijgen van een boete. Bij de meeste overtredingen blijft het bij een waarschuwing, omdat het lichte overtredingen zijn. Maar bijvoorbeeld in het geval van chemiebedrijf DBM ging het om een boete van €60.000 voor het niet naleven van verschillende milieuregels.   

Een KAM-systeem helpt bij het op orde krijgen van certificeringen om in het vervolg boetes te voorkomen. U wordt namelijk op de hoogte gebracht van de certificeringen en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving. 

2.  Bedrijfsongevallen

Voor BRZO-bedrijven zit een bedrijfsongeval in een klein hoekje. Het is dus belangrijk dat volgens de veiligheidsregels wordt gewerkt. Zo komen bijvoorbeeld klanten en leveranciers ook regelmatig over de vloer. Voor hen is het ook belangrijk dat zij op de veiligheidsregels worden gewezen. Want wanneer uw klant of leverancier een bedrijfsongeval krijgt binnen uw bedrijf, dan bent u hiervoor verantwoordelijk.

Door de jaren heen is het aantal bedrijfsongevallen gedaald. Desondanks waren er in 2015 in totaal toch 54 bedrijfsongevallen in de chemische industrie (bron). 

Bedrijfsongevallen zijn niet in alle gevallen te vermijden, maar door te werken volgens de veiligheidsvoorschriften kunnen veel bedrijfsongevallen voorkomen worden. Draag zorg voor uw personeel, klanten en leveranciers door te kiezen voor een KAM-systeem.

3.  Faalkosten

Faalkosten zijn kosten die behoren tot de kwaliteitskosten bij het produceren en verkopen van producten. Deze kosten worden gezien als onvermijdbare kosten bij de productie. Toch is dit niet helemaal waar. In het algemeen zijn er faalkosten die voorkomen kunnen worden door kwaliteitsprocessen te verbeteren of door preventie, zoals: opleidingen, standaardisatie of testen.

Met een KAM-systeem kunt u ervoor zorgen dat u uw processen kunt sturen, beheersen en verbeteren om de faalkosten tot een minimum terug te brengen. Zo kunt u vastleggen wie wanneer welke opleiding gehad heeft of weer in aanmerking komt voor een opfriscursus. Ook kan een KAM-systeem actief ondersteunen door notificaties te sturen om bijvoorbeeld periodiek onderhoud aan apparatuur uit te voeren of om een test uit te voeren. 

4.  Imagoschade

In de chemische industrie is het imago door de jaren heen geschaad, vanwege het feit dat de wetgeving bij meer dan de helft van de BRZO-bedrijven niet wordt nageleefd. Voor klanten, leveranciers en stakeholders kan het imago van een bedrijf doorslaggevend zijn voor succes. Zo is het imago van Dupont gedurende de laatste maanden en jaren verslechterd door verschillende lekkages en de vervuiling met PFAO (giftige stof).

Riskeer geen imagoschade door zorg te dragen voor uw certificering en aantoonbaar te werken volgens de milieuwetgeving met een KAM-systeem.

5.  Milieuschandaal

Voor ieder chemiebedrijf ligt een milieuschandaal op de loer. Het zijn niet voor niets BRZO-bedrijven. Het is daarom van groot belang om in alle gevallen volgens de voorschriften te werken.

Zo was dat ook niet het geval bij Dupont. De verschillende lekkages en vervuiling met PFAO bij Dupont heeft niet alleen gezorgd voor imagoschade, maar werd ook gezien als een milieuschandaal. Vooral de vervuiling met PFAO bij Dupont in Amerika. Dit werd destijds gezien als het grootste milieuschandaal ooit.

Met een KAM-systeem voorkomt u niet alleen imagoschade, maar wordt ook de kans op een milieuschandaal beperkt door volgens alle voorschriften te werken.

6.  Lagere klanttevredenheid

De klant is altijd koning, in ieder bedrijf. Bij BRZO-bedrijven is het van belang om geen risico te lopen op alle eerdergenoemde gevallen. In alle gevallen kan het zorgen voor een lagere klanttevredenheid. Dit kan zijn doordat klanten bijvoorbeeld vertraging oplopen door brand of dat het vertrouwen daalt door imagoschade. In het ergste geval kan de klant een bedrijfsongeval krijgen binnen uw organisatie, indien klanten niet op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften.

In alle gevallen kunt u een lagere klanttevredenheid beter voorkomen dan genezen door gebruik te maken van een KAM-systeem!

Via een KAM-systeem kunt u uw klanten onder andere inzage geven in de door uw bedrijf gehanteerde protocollen en behaalde certificeringen, hetgeen een positief effect zal hebben op de klanttevredenheid.

7.  Onzekerheid over bestaansrecht

Als gevolg van alle eerdergenoemde risico’s kan het zorgen voor de onzekerheid van uw bestaansrecht. Kijk maar naar het faillissement van Chemie Pack. Door de brand in 2011 was hun bestaansrecht onzeker geworden. Dit milieuschandaal heeft destijds gezorgd voor bedrijfsongevallen, een hoge boete, imagoschade en een lagere klanttevredenheid.

Dit alles kan worden voorkomen door gebruik te maken van een KAM-systeem!

Lees verder: